CÂU HỎI LUẬT PHÁP [TUẦN THỨ 15, 2018]:

Tôi đang sống bất hợp pháp tại Úc đã nhiều năm, nay đã có người yêu là thường trú nhân Úc và chúng tôi muốn tiến đến hôn nhân. Xin hỏi:
1. Chúng tôi có được quyền đăng ký kết hôn tại Úc không?

 

Luật sư Đức trả lời: 
Được. Bất cứ ai [từ 18 tuổi trở lên] đang sống tại Úc, hợp pháp hay bất hợp pháp đều được quyền đăng ký kết hôn.

2. Tôi có được quyền nộp đơn xin visa theo diện vợ chồng tại Úc mà không cần phải về VN chờ đợi không?


Luật sư Đức trả lời:
Được. Tuy nhiên, đương đơn cần phải hội đủ một số điều kiện đặc biệt.

3. Người bảo lãnh có cần phải chứng minh khả năng tài chính không?


Luật sư Đức trả lời:
Không. Luật di trú Úc hiện nay không áp đặt điều kiện này.